MAA6 Derivaatta

Derivaatan määritelmä

Tehtävä 1. Määritä funktion \(f(x)=\sqrt{x}\) derivaatta suoraan määritelmästä.

Erotusosamäärä on $$\frac{\sqrt{x}-\sqrt{x_0}}{x-x_0}$$

Tehtävä 2. Määritellään funktiojono $$f_n(x)=x^2+\frac{1} {n} \cos(x^n). $$ Mitä funktiota kohti jono suppenee pisteittäin? Onko suppeneminen tasaista?