MAY1 Luvut ja lukujonot

1. Ratkaise yhtälö \(3(4x+2)=4(2-2x)\).

$$3(4x+2)=4(2-2x)$$

$$12x+6=8-8x$$

$$20x=2$$

$$x=\frac{2}{20}=\frac{1}{10}$$

Vastaus: \(x=\frac{1}{10}\)

2. Laske \(0,2^{2000} \cdot 5^{2002}\).

$$0,2^{2000} \cdot 5^{2002}$$

$$=0,2^{2000} \cdot 5^{2000} \cdot 5^2$$

$$=(0,2 \cdot 5)^{2000} \cdot 5^2$$

$$=1 \cdot 25$$

$$=25$$

Vastaus: 25

3. Kumpi luvuista \(3^{4000}\) ja \(5^{2000}\) on suurempi?

Muokataan luvut muotoon, josta huomataan, kumpi on suurempi.

\(3^{4000}=3^{4 \cdot 1000}=(3^4)^{1000}=81^{1000}\)

\(5^{2000}=5^{2 \cdot 1000}=(5^2)^{1000}=25^{1000}<81^{1000}\)

Vastaus: \(3^{4000}\) on suurempi.

4. Laske \(\frac{2^{21} \cdot 4^6}{8^{10}}\).

\(\frac{2^{21} \cdot 4^6}{8^{10}}=\frac{2^{21} \cdot (2^2)^6}{(2^3)^{10}}=\frac{2^{21} \cdot 2^{2 \cdot 6}}{2^{3 \cdot 10}}=2^{21+12-30}=2^3=8\)

Vastaus: 8

5. Ratkaise yhtälö \(16^{x+2}=32^x\).

$$16^{x+2}=32^x$$

$$(2^4)^{x+2}=(2^5)^x$$

$$2^{4(x+2)}=2^{5x}$$

$$4(x+2)=5x$$

$$4x+8=5x$$

$$x=8$$

Vastaus: \(x=8\)

6. Onko luku 8 lukujonon \(a_n=46-4n, n=1, 2, 3,…,\) jäsen?

Sijoitetaan \(a_n=8\) ja ratkaistaan \(n\).

$$8=46-4n$$

$$4n=38$$

$$n=\frac{38}{4}=9,5$$

Koska mikään positiivinen kokonaisluku n ei anna lukujonolle arvoa 8, se ei ole lukujonon jäsen.

Vastaus: Ei ole

7. Kuinka moni lukujonon \(a_n = 8 – 4n, n = 1, 2, 3,…,\) jäsenistä on suurempi kuin -500?

Lasketaan, millä positiivisilla kokonaisluvuilla n \(a_n>-500\).

$$a_n>-500$$

$$8-4n>-500$$

$$4n<508$$

$$n<\frac{508}{4}=127$$

Siis ensimmäiset 126 jäsentä ovat suurempia kuin -500.

Vastaus: 126

8. Aritmeettisen jonon kaksi jäsentä ovat \(a_1=4\) ja \(a_8=32\). Määritä jonon yleinen jäsen.

Jonon yleinen jäsen on muotoa \(a_n=a_1+(n-1) \cdot d\).

Sijoitetaan \(a_1=4\).

$$a_n=4+(n-1) \cdot d$$

Sijoitetaan \(n=8\) ja \(a_8=32\) ja selvitetään differenssi \(d\).

$$32=4+(8-1) \cdot d$$

$$7 \cdot d=28$$

$$d=\frac{28}{7}=4$$

Saadaan siis jonon yleiseksi jäseneksi \(a_n=4+(n-1) \cdot 4\).

Vastaus: \(a_n=4+(n-1) \cdot 4\)

9. Geometrisen jonon toinen jäsen \(a_2=6\) ja kolmas jäsen \(a_3=18\). Mikä on jonon kuudes jäsen?

Lasketaan jonon suhdeluku.

$$q=\frac{a_3}{a_2}=\frac{18}{6}=3$$

Jonon kuudes jäsen saadaan, kun kerrotaan jonon kolmas jäsen suhdeluvulla \(6-3=3\) kertaa.

$$a_6=a_3 \cdot q^3=18 \cdot 3^3=18 \cdot 27=486$$

Vastaus: \(a_6=486\)

10. Geometrisen jonon suhdeluku on 2 ja kahdeksan ensimmäisen termin summa 102. Mikä on jonon viides jäsen?

Geometrisen jonon summa saadaan kaavalla

$$S_n=a_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}.$$

Sijoitetaan tähän \(q=2\), \(n=8\) ja \(S_8=102\) ja selvitetään \(a_1\):n arvo.

$$102=a_1 \cdot \frac{1-2^8}{1-2}$$

$$102=a_1 \cdot \frac{1-256}{-1}$$

$$102=a_1 \cdot 255$$

$$a_1=\frac{102}{255}=\frac{2}{5}$$

Selvitetään jonon yleisen jäsenen lauseke.

$$a_n=a_1 \cdot q^{n-1}=\frac{2}{5} \cdot 2^{n-1}$$

Lasketaan jonon viides jäsen.

$$a_5=\frac{2}{5} \cdot 2^{5-1}=\frac{2}{5} \cdot 16=\frac{32}{5}$$

Vastaus: \(a_5=\frac{32}{5}\)